پس برگزاری اولین دوره هالی مسلبقات موشك های كاغذی در دانشگاههای مختلف كشور از

جمله دانشگاه خواجه نصیر و قزوین و دانشگاه تربیت معلم زنجان حالا نوبت انجمن علمی هوافضا

دانشگاه بیرجند كه این مسابقه رو برگزار كنه!!!!

با این تفاوت كه یك مرحله جدید ب این مسابقه اضافه شده كه اون هم عبور موشكها از چند حلقه

هستش كه هدفش هم فقط اینه كه پایداری و استقامت موشك و بسنجه!

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 آذر 1390    | توسط: زهرا اسحق    |    |
نظرات()