برگزاری مسابقه:

پنج شنبه 5

خرداد-ساعت 8 صبح

مکان:شوکت آباد,بین

سازمان مرکزی و

دانشکده ادبیات


تمامی تیم ها باید راس ساعت 8 حضور داشته باشند

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: محمد رحیم پور    | طبقه بندی: مسابقات موشک های آبی،     |
نظرات()