اطلاع شرکت کنندگان از نحوه عملکرد موشک و آگاهی از قوانین فیزیکی حاکم بر موشک برای هیئت داوران دارای اهمیت می باشد.و اعضای تیم (یا یک نماینده)در طول مسابقه از لحاظ موارد ذکر شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برای شرکت تیم ها از خارج استان محدودیتی وجود ندارد هرچند تبلیغاتی صورت نگرفته.(امکان اسکان هم وجود دارد)

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390    | توسط: علی فوادالدینی    | طبقه بندی: مسابقات موشک های آبی،     |
نظرات()